Diabolské Vianoce (2007, H.o.M.E. production)

 1. Poďme chlapci do Betléma
 2. Narodil sa Kristus Pán
 3. Ave Mária
 4. Nesieme Vám noviny
 5. Vstávajte pastieri
 6. Aký je to svit
 7. Tichá noc
 8. Niňaj niňaj Jezuliatko
 9. Búvaj dieťa krásne
 10. Dobrá novina
 11. Krásny čas Vianočný
Website for Gypsy Devils created by DUFEKSOFT