Koncert Cigánski Diabli a Paul Gulda

23.6.2013, Osnabrück (D)

To, že sa dá zaujímavo prepojiť klasickú hudbu s etnom a navyše ju obohatiť o improvizácie a virtuozitu, elegantne dokazujú „Diabli“ a Paul Gulda aj v dielach J.Haydna, F.P.Riglera, J.Bihariho, F.Liszta, N.Paganiniho....
Webové stránky pre Cigánski Diabli vytvoril DUFEKSOFT, s.r.o.