Galakoncert - Cigánski Diabli a 100 členný cigánsky orchester

20.12.2014, Bratislava (SK)

Webové stránky pre Cigánski Diabli vytvoril DUFEKSOFT, s.r.o.